http://www.pazdyk.ecom.com.pl/
IMG 20200327 172108

IMG 20191109 144200IMG 20200327 172019IMG 20200327 172108IMG 20200325 170859IMG 20200325 170844

OKRĘGOWA   STACJA  KONTROLI  POJAZDÓW   AUTO  CENTER

STARACHOWICE  UL.OSTROWIECKA  8B


czynne   pn-pt  8-18
sobota  8-14
NIEDZIELA  -możliwość   umówienia  się  na  przegląd  po  wcześniejszym  telefonie

IMG 20200327 172049

 

SKLEP


CZĘŚCI  ,OLEJE   DO  WSZYSTKICH   MAREK  I  TYPÓW   POJAZDÓW

 IMG 20200325 170844 IMG 20200325 170859 IMG 20200327 172019

 UWAGI :
INFORMUJEMY  ŻE   NASZA  STACJA  KONTROLI  DZIAŁA  NORMALNIE  JAK  DOTYCHCZAS  WSZYSTKIE  USŁUGI WYKONYWANE  SĄ  BEZ  ZMIAN


192 0031stac1192 0036192 0032
CENNIK  :

Wyszczególnienie Opłata w zł
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem(za badanie specjalistyczne) 63,00
1.13 tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.14 tramwaj - wagon przegubowy 395,00
1.15 tramwaj - wagon doczepny czynny 250,00
1.16 tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.17 trolejbus - badaniaelektryczne2) 115,00
1.18 motorower 50,00
1.19 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działaniahamulców 20,00
2.2 skuteczności działania hamulcówtramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulcaelektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowychi świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) 20,00
3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
5.1 który ma być używany jako taksówkaosobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 32,00
5.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
5.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
5.4 autobusu, który może poruszać się podrogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
5.5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
5.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnychlub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzierejestracyjnym 82,00
5.7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.8 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu
- w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji
- jezeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym,
lub narusza wymagania ochrony Środowiska

60,00

94,00

5.9 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
5.10 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.11 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowychporozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
6 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 35,00
6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) 21,00
6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) 48,00
6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00
6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) 41,00
6.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
6.7 wykonanie numeru silnika 49,00
6.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
6.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
6.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255,00

 

 

 

 

 

GEOMETRIA  KÓŁ   3  D   HUNTER    ...................... 100  zł
SERWIS   KLIMATYZACJI R134a  100  ZŁ  +CZYNNIK  CHŁODNICZY
________________________________________________

RZECZOZNAWSTWO  SAMOCHODOWE

tel. 604843764

rzeczoznawca.pazdyk@wp.pl :


BIURA

OKRĘGOWA STACJA  KONTROLI  POJAZDÓW
STARACHOWICE  ul.OSTROWIECKA   8B

PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK  8-18, SOBOTA  7-14


IMG 1284IMG 1283IMG 1285Pazdyk________________________________________________________________________________________________

 

WYKONUJE:
• oceny ze szczególnym opisem powstałych uszkodzeń samochodów po wypadku w systemie Audatex,
• ogólne oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów,
• oceny potwierdzające jakość napraw ( odbiór techniczny
• wyceny pojazdów, wycenę napraw , kalkulację wartości w programie Info-Ekspert,
• weryfikkację istniejących kalkulacji napraw za pomocą programów Audatex i Eurotax,
• kalkulację napraw za pomocą katalogu norm czasów napraw samochodów osobowych, terenowych, ciężarowych, ciągników autobusów i naczep,

• identyfikację pojazdu
• określenie roku produkcji,
•określenie parametrów technicznych,
• badania mechanoskopijne,
oceny samochodów przez zakupem ( na giełdzie samochodowej lub dowolnie wskazanym miejscu)

INFO-EKSPET jest wydawcą katalogów i programów komputerowych , służących do profesjonalnej wyceny pojazdów samochodowych.Podstawowym i najbardziej popularnym na rynku wydawnictwem firmy są ,,Pojazdy samochodowe wartości rynkowe". Informacje publikowane w katalogach są odzwierciedleniem zmian cen pojazdów nowych i wartości rynkowych pojazdów używanych, oferowanych w poszczególnych latach i miesiącach na rynku polskim.Program zapewnia wykonywanie wycen rzeczoznawczych , ubezpieczeniowych i celnych.
Przy prawidłowo wykonanej wycenie samochodu musimy uwzględnić następujące korekty:
- korekta dotycząca daty pierwszej rejestracji -dla pojazdów zarejestrowanych przed dniem 15 maja roku produkcji, należy zastosować korektę ujemną , natomiast dla pojazdów zarejestrowanego po 15 maja roku produkcji -korektę dodatnią .
- korekta dotycząca wyposażenia -wyposażenie pojazdu może powodować powiększenie wartości wówczas gdy nie należy do wyposażenia seryjnego,
- korekta dotycząca przebiegu -jeżeli rzeczywisty przebieg odbiega od przebiegu normatywnego , należy dokonać odpowiedniej korekty
- korekta ze wzg na utrzymanie pojazdu i dbałość o pojazd- od -5% do +5%,
- korekta ze względu na szczególny charakter eksploatacji- do - 10%,- korekta z tytułu wcześniej wykonanych napraw powypadkowych i eksploatacyjnych -od -15% do +5%,
- korekta ze wzgl. na liczbę właścicieli- do -5%,
- korekta ze wzgl. na krótka ważność dopuszczenia do ruchudo -4%
- korekta ze wzgl na serwisowanie pojazdu-od - 5% do +5%,
- korekta ze wzgl. na lokalną sytuację rynkową -od -10 do +10
- korekta ze wzgl. na nieorginalność cech identyfikacyjnych pojazdu- do -20 %
- korekta za nie fabryczny montaż pojazdu (składak),
- korekta dotycząca pochodzenia pojazdu ( pojazdy zakupione indywidualnie poza granicami Polski) - do -5%,
- korekta dotycząca koniecznych napraw,
- korekta dotycząca stanu ogumienia .

AUDATEX jest programem który pozwala na szybką likwidacje szkód komunikacyjnych uwzględniającą aktualne ceny producenta, numery części, materiały lakiernicze i normy czasowe, które są naliczane w kalkulacji tak samo jak prace przygotowawcze .Jest programem najbardziej popularnym na rynku polskim.
TU POBIERZESZ FORMULARZE ZGŁOSZENIA SZKODY W POJEŻDZIE:
www.aig.com.pl
www.allianz.pl
www.axa.pl
www.fiatubezpieczenia.pl
www.breubezpieczenia.pl
http://cigna.isens.pl/
www.cu.com.pl
www.compensa.com.pl
www.das.pl
www.eulerhermes.pl
http://www.tueuropa.pl/
www.gerling.pl
www.hdi-asekuracja.pl
www.interpolska.pl
www.kuke.com.pl
www.link4.com.pl
www.hestia.pl
www.pzm.pl/ubezpieczenia.asp
www.ptu.pl
wwww.pzu.pl/pzusa
www.signal-iduna.pl
www.uniqa.pl
www.warta.pl
www.tuwbd.pl
www.grupaconcordia.pl.pl
www.tuw-cuprum.pl
www.tuwpocztowe.pl
www.skok.pl
www.tuw.pl
www.ptr.com.pl
PazdykPazdykPazdyk


PORADY W RAZIE WYPADKU DROGOWEGo

Obowiązek wzywania Policji

Obowiązek wezwania Policji istnieje, gdy jest osoba ranna lub zabita, a także wówczas, gdy jeden z uczestników jest nietrzeźwy lub okoliczności wskazują, że zostało popełnione inne przestępstwo.

Z punktu widzenia pokrzywdzonego lepiej jest wezwać Policję do stłuczki, szczególnie wówczas, gdy okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne lub winowajca nie przyznaje się do jego spowodowania. Dotyczy to także sytuacji, gdy któryś z uczestników jest cudzoziemcem.

Jak postępować po wypadku

Jeżeli nie ma ofiar, to uczestnicy zdarzenia są obowiązani w pierwszej kolejności usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, aby nie tamowały ruchu i nie powodowały zagrożenia. Dobrze jest wcześniej zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (np. kredą lub kawałkiem znalezionej cegły), a jeszcze lepiej byłoby zrobić zdjęcia uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu. Dopiero wtedy przystępujemy do spisywania oświadczenia.

PUŁAPKI

Jeżeli na miejsce wezwano Policję, która zdecydowała, że nałoży na nas mandat, a nie jesteśmy przekonani co do naszej winy, to powinniśmy odmówić jego przyjęcia. Policjanci sporządzą wtedy dokumentację ze zdarzenia i sprawa trafi do rozstrzygnięcia przez sąd. Podobnie w sytuacjach wątpliwych nie powinniśmy się zgadzać na pisanie oświadczenia i wezwać Policję.

Kto i kiedy pisze oświadczenie

Jeżeli nie ma ofiar, to uczestnicy zdarzenia są obowiązani w pierwszej kolejności usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, aby nie tamowały ruchu i nie powodowały zagrożenia. Dobrze jest wcześniej zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (np. kredą lub kawałkiem znalezionej cegły), a jeszcze lepiej byłoby zrobić zdjęcia uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu. Dopiero wtedy przystępujemy do spisywania oświadczenia.

Jeżeli przy stłuczce (bez rannych) okoliczności zdarzenia są jasne i nikt ich nie kwestionuje, to można nie wzywając Policji poprzestać na spisaniu tzw. oświadczenia. Najlepiej będzie, gdy oświadczenie napisze własnoręcznie sprawca. Jeżeli dokument zostanie sporządzony przez inną osobę, należy zadbać, aby podpis sprawcy zdarzenia pod tekstem był czytelny.


ZAPAMIĘTAJ

Udzielenie przez uczestnika na żądanie innego uczestnika informacji o osobach i pojazdach uczestniczących w zdarzeniu jest obowiązkiem prawnym, a odmowa może skutkować grzywną.

Wypadek za granicą

Jeżeli do wypadku (kolizji) z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) dojdzie za granicą, to istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w Polsce. W tym celu należy po powrocie do Polski skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących sprawcy szkody (imię i nazwisko, nr rejestracyjny pojazdu) przekaże informację, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca zdarzenia był ubezpieczony oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń działającym w Polsce.


  • Żaden z uczestników nie ma prawnego obowiązku pisania oświadczenia; jest to działanie dobrowolne, znacznie ułatwiające późniejsze dochodzenie odszkodowania, musi jednak,na żądanie uczestnika zdarzenia, podać swoje dane i dane pojazdu.
  • Napisanie oświadczenia nie przesądza o tym, że na tej podstawie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jest to informacja o zdarzeniu i o tym, że jeden z jego uczestników przyznał się do jego spowodowania.

Formalności

Do ubezpieczyciela

Oświadczenie sprawcy kolizji należy dołączyć do składanego w firmie ubezpieczeniowej zgłoszenia szkody (wcześniej dobrze jest pozostawić sobie jego kserokopię). Bywa, że sprawca zdarzenia po podpisaniu oświadczenia i dłuższym zastanowieniu cofa swoje stanowisko. Dlatego też oświadczenie nie przesądza o wyniku sprawy i ma przede wszystkim charakter informacyjny. W takiej sytuacji (nawet gdy od zdarzenia upłynie wiele dni) należy rozważyć powiadomienie o kolizji Policji.

Bez względu na to, czy sprawca na miejscu podpisał oświadczenie czy też nie, zawsze istnieje możliwość wezwania Policji. Powiadomić Policję można również post factum (nie ma tu w zasadzie ściśle obwarowanych terminów), lecz dla policjantów i sądu sprawa będzie wówczas bardziej zawiła (brak należycie zabezpieczonego materiału dowodowego na miejscu zdarzenia, np. oględzin).

Wezwanie na przesłuchanie

Policja wzywa uczestników i świadków na przesłuchania, zbiera również inny materiał dowodowy i kieruje sprawę do sądu. Z zasadną odmową ze strony Policji skierowania sprawy do sądu można się spotkać wówczas, gdy ta oceni, że zgromadzony materiał nie pozwala na przyjęcie, że któryś z uczestników popełnił wykroczenie (np. często bywa tak w przypadku utrącenia dwóch lewych lusterek w samochodach podczas wymijania). W takiej sytuacji sami uczestnicy mogą skierować wnioski o ukaranie do sądu.
Postępowanie w razie szkód osobowych. Jeśli którykolwiek uczestnik kolizji poniósł obrażenia ciała, konieczne jest wezwanie policji i pogotowia ratunkowego. Jeśli to my mieliśmy nieszczęście być poszkodowanymi, w żadnym wypadku nie próbujmy odgrywać roli bohatera, który zaciska zęby i twierdzi, że "nic mu nie jest". Pamiętajmy, że w szoku powypadkowym jesteśmy zdolni do niezwykłych wyczynów, np. chodzenia z połamanymi nogami. Jeśli więc odczuwamy choćby nieznaczny ból lub na naszym ciele pojawiły się siniaki czy nawet niewielkie skaleczenia, koniecznie żądajmy przewiezienia do szpitala na obserwację. Niech lekarze ocenią nasz stan i podejmą decyzję, czy rzeczywiście możemy udać się do domu. W toku późniejszej likwidacji szkody opis uszkodzeń ciała będzie miał fundamentalne znaczenie dla ustalenia należnego nam odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odszkodowanie dla poszkodowanego. Przy umowie ubezpieczenia OC o odszkodowanie występuje poszkodowany, tj. osoba, która z uwagi na fakt, że została jej wyrządzona szkoda, ma prawo do skorzystania z polisy sprawcy tej szkody. Sam ubezpieczający nie otrzyma odszkodowania z tej umowy, natomiast może stracić obniżkę składki ubezpieczeniowej udzielonej w związku z dotychczasową, bezszkodową jazdą. W celu uzyskania odszkodowania konieczne jest zgłoszenie szkody we właściwym zakładzie ubezpieczeń. Jeśli sprawca wypadku jest nieznany albo nie ma ważnej polisy OC, a poszkodowany poniósł szkodę osobową, może on zwrócić się o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem wybranego przez siebie zakładu ubezpieczeń.

Termin wypłaty odszkodowań. Jeśli okoliczności wypadku nie budzą wątpliwości, zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. W przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zakład obowiązany jest wydać decyzję nie później niżpo upływie 90 dni. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy toczy się w sprawie postępowanie karne lub cywilne, mające wpływ na decyzję zakładu ubezpieczeń. Będzie on mógł wypłacić odszkodowanie dopiero po zakończeniu takiego postępowania. .

 

PRZEKAŻ  1%  SWEGO  PODATKU  CHORYM  DZIECIOM

Grzecznościowo  proszę  o  przekazanie  1%rozliczanego  PITu  za  2019

na  Świętokrzyskie  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  w  Kielcach

www.cukiereczki.org


KRS 000020049     tel.  609 309 229

ofiarodawcy  nic  to  nie  kosztuje  a  można  pomóc  chorym  dzieciom


 

 

IMG 20200327 172049IMG 20200327 172019IMG 20200325 170859IMG 20200325 170844
IMG 20191109 1442002222IMG 1284
PazdykIMG 1285
Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.